Krystyna Łada-Studnicka

Krystyna Łada-Studnicka

Krystyna Łada-Studnicka; fot. Zygmunt Szymoniak

Krystyna Łada-Studnicka

ur. 16 listopada 1907 w Czeladzi, zm. 14 lipca 1999 w Warszawie

Malarka, pedagog. W l. 1926-1928 studiowała w Wolnej Szkole Malarstwa u Jerzego Fedkowicza. W l. 1928–1929 kontynuowała naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, następnie w l. 1929-1932 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, który w 1930 r. przeniósł się z Krakowa do Warszawy. 23.09.1955 r. zdała egzamin dyplomowy w ASP w Krakowie otrzymując dyplom ukończenia studiów wyższych. Należała do grupy Pryzmat, z którą wystawiała w l. 1933-1938. Była związana z Instytutem Propagandy Sztuki w Warszawie. W 1936 r. zawarła związek małżeński z Juliuszem Studnickim, rok później przebywała z mężem w Paryżu. Tu odbyła się, w 1938 r., wystawa Exposition de six peintres polonaise, w której oprócz Łady-Studnickiej wystawiali: Hanna Żuławska z d. Jasińska, Zdzisław Ruszkowski, Juliusz Studnicki, Wacław Zawadowski, Jacek Żuławski. Po powrocie do kraju, razem z mężem, do momentu wybuchu II wojny światowej uczyła w Wakacyjnym Ognisku Rysunkowym w Wiśniowcu (Ukraina), organizowanym przez Liceum Krzemienieckie. W czasie okupacji pracowała m. in. w krakowskiej Kawiarni Artystów, prowadzonej przez Związek Polskich Artystów Plastyków.

Po wojnie współorganizowała Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Sopocie (obecna ASP w Gdańsku). Pozostali współzałożyciele to: Janusz Strzałecki, Juliusz Studnicki, Józefa Wnuk, Marian Wnuk, Hanna Żuławska, Jacek Żuławski. Była odpowiedzialna za utworzenie i organizację uczelnianej biblioteki. Początkowo prowadziła również pracownię rysunku wieczornego, jako starszy asystent oraz pracownię malarstwa na WydzialeMalarstwa (1951–1970). W 1955 r. otrzymała tytuł profesora. Na początku 1970 r. zakończyła współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku i przeniosła się na stałe do Warszawy, gdzie w l. 1969-1978 uczyła malarstwa w warszawskiej ASP. Należała do Związku Polskich Artystów Plastyków. W ramach Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie, w 1949 r. była komisarzem ekspozycji zatytułowanej Wystawa prac artysty ludowego Nikifora ze zbiorów prywatnych dr. Andrzeja Banacha, a 1962 r. wraz z Jackiem Żuławskim przygotowała ekspozycję wystawy obrazów Józefy Wnukowej. Była zaangażowana w tworzenie polichromii odbudowywanych kamienic przy ulicach Długa i Długi Targ w Gdańsku oraz na Starym Mieście w Warszawie.

Brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych m. in. w Berlinie, Londynie, Paryżu, Moskwie, Wenecji. Uprawiała malarstwo sztalugowe, ścienne i rysunek. Komponowała w duchu koloryzmu głównie pejzaże, sceny figuralne w pejzażu, portrety, później zbliżyła się do abstrakcji. Powstało wiele krajobrazów z okolic Chmielna, artystka unikała jednak pracy w plenerze i dopiero w pracowni przetwarzała zapamiętany obraz Kaszub.

Wystawy

Wystawy Indywidualne:

 • 1943 – wystawa konspiracyjna, Kraków
 • 1936 – IPS, Warszawa (równolegle z Juliuszem Studnickim)
 • 1956 – BWA, Sopot

Wystawy Zbiorowe:

 • Zagraniczne: Berlin, Londyn, Paryż, Moskwa, Wenecja
 • Wystawy grupy PRYZMAT i IPS (1933, 1934, 1935, 1938, 1938)
 • 1938 – Wystawa „Exposition de six peintres polonaise”, Paryż
 • 1945 – I Wystawa Malarstwa i Rzeźby ZZAP, Pałac Sztuki TPSP, Kraków
 • 1946 – I Okręgowa wystawa ZPAP, Politechnika Gdańska (nagroda prezydenta miasta Gdańska)
 • 1947 – II Ogólnopolski Salon Zimowy, Kraków
 • 1947 – Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, Sopot
 • 1948 – III Ogólnopolski Salon, Poznań
 • 1948 – Salon Malarstwa, Rzeźby, Rysunku i Grafiki, ZZPAP Okręg Gdański, w ramach FSP, Sopot
 • 1949 – Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Współczesnego, w ramach FSP, Sopot
 • 1950 – I OWP, Warszawa
 • 1950 – I OWP, w ramach FSP, Sopot
 • 1951 – II OWP, Warszawa (III nagroda zespołowa i wyróżnienie)
 • 1952 – XXVI Biennale Sztuki, Wenecja
 • 1953 – III OWP (wyróżnienie)
 • 1953 – VIII Doroczna Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP, w ramach FSP, Sopot
 • 1954 – IV OWP (wyróżnienie)
 • 1954 – Malarstwo, rzeźba i grafika polska z wystawy gospodarczej w ChRL w ramach FSP w Sopocie
 • 1958 – „Wystawa polskiej sztuki współczesnej”, Praga
 • 1959 – „28 malarzy i rzeźbiarzy z Wybrzeża” w ramach FSP w Sopocie
 • 1960 – „Wystawa malarstwa i rzeźby”, Gdańsk
 • 1963 – „Ludowe Wojsko Polskie w sztuce”, Warszawa
 • 1964 – „Wystawa marynistyczna”, Zachęta, Warszawa (wyróżnienie)
 • 1964 – V Ogólnopolska wystawa marynistyczna, w ramach FSP w Sopocie
 • 1965 – „XX lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w twórczości plastycznej”, Zachęta, Warszawa
 • 1965 – „Wystawa prac współczesnych malarzy polskich”, Zachęta, Warszawa
 • 1967 – „Malarstwo polskie”, Bydgoszcz
 • 1968 – „Wystawa jubileuszowa – 150 lat ASP w Krakowie 1818-1968”, Zielona Góra, Kraków
 • 1970 – „Malarstwo PRL w XXV – lecie”, Warszawa
 • 1971 – „Twórcy Szkoły Sopockiej”, Gdańsk
 • 1971 – „Trzy pokolenia. ABC malarstwa Wybrzeża”, Gdańsk
 • 1972 – „Twórcy szkoły sopockiej”, Gdańsk
 • 1983 – „Malarze i rzeźbiarze sopoccy 1945-1983”, Sopot
 • 1995 – „Wokół kapizmu. Szkoła Sopocka”, Sopot
 • 1996 – „Wystawa jubileuszowa – 50 lat ASP w Gdańsku”, Gdańsk
 • 2003 – „Wystawa malarstwa Krystyny Łady Studnickiej i Juliusza Studnickiego oraz Mira Skoczek Wojnicka”, WSZ, Warszawa

Projekty, realizacje i konkursy:

 • 1952 – Konkurs przedolimpijski wyróżnienie za obraz „Regaty” (współpraca z Juliuszem Studnickim)
 • 1952-1953 – Projekty i realizacje polichromii Starego i Nowego Miasta w Warszawie (współpraca z Juliuszem Studnicki oraz Hanną i Jackiem Żuławskimi) – wyróżnienie
 • 1960-1961 – Realizacja „Kołtryny Muzycznej” według projektu Juliusza Studnickiego, Pałac w Gołuchowie

Nagrody i odznaczenia:

 • 1946 – nagroda prezydenta miasta Gdańska
 • 1952 – zespołowa nagroda państwowa III stopnia, za obraz „Manifestacja pierwszomajowa 1905 roku” z II OWP
 • 1953 – nagroda państwowa za projekty i realizacje polichromii Starego i Nowego Miasta w Warszawie (współpraca z Juliuszem Studnicki oraz Hanną i Jackiem Żuławskimi)

Źródła: 

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005: tradycja i współczesność, układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński, Gdańsk 2005.

Juliusz Studnicki (1906-1978), twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, red. kat. A. Zagrobelny, Sopot 2015.

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 1945-1965, red. J. Wnuk, Warszawa 1966.

Sopockie malowanie. Z profesor Ładą-Studnicką rozmawia Tadeusz Kucharski, „Kultura”, R. 2, nr 25, 1986, ss. 10-11. 

Włodarczyk W., Miejsce malarstwa. Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1948-2008, Warszawa 2008.

Wolińska, K. E., Zarys monografii artystki Krystyny Łady-Studnickiej, praca magisterska napisana pod kier. prof. Andrzeja K. Olszewskiego, Wydział Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, mps.

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, red. Teresa Miszkin, Jerzy Ostrogórski, Mieczysław Olszewski, Gdańsk 2007.

http://www.arcadja.com/auctions/en/lada_studnicka_krystyna/artist/180274/

http://www.gedanopedia.pl/index.php?title=Plik:Krystyna_%C5%81ada-Studnicka,_Kajak,_oko%C5%82o_1948.JPG

http://eprasa.pl/blob/62d7f303-a21a-40b5-8163-0f6136e24b7c/Rempex200/assets/basic-html/page70.html

https://www.youtube.com/watch?v=Fv8sYgM9QE0

http://wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=1046

http://www.artnet.com/artists/krystyna-lada-studnicka/past-auction-results

 

Oprac. Anna Polańska