Józef Czerniawski

Józef Czerniawski

Józef Czerniawski; fot. Bartosz Żukowski

Józef Czerniawski

(1954-2021) „Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne pozwalają się zatopić w niczym niezmąconej kontemplacji. W swoich pracach koncentruję się na poszukiwaniach strukturalnych i iluzyjnych inspirowanych rzeczywistością oraz fenomenami natury, ładem i harmonią krajobrazu, zdarzeniami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.”

Urodzony w 1954 roku w Myśliborzu, studiował na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku, dyplom obronił w 1977 roku w pracowni profesora Kazimierza Śramkiewicza. Obecnie jest profesorem i prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa na ASP w Gdańsku. Jest współzałożycielem grupy artystycznej COX oraz współzałożycielem i prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki Jeden Świat z siedzibą w Sopocie. Zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach państwowych w Polsce oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

[2015]