Jan Wodyński

Jan Wodyński

Jan Wodyński

Jan Wodyński

ur. 31 lipca 1903 w Jaśle, zm. 23 czerwca 1988 w Warszawie

Malarz, pedagog. Studiował w krakowskiej i warszawskiej ASP pod kierunkiem prof. Wojciecha Weissa i prof. Felicjana Kowarskiego w latach 1923-1931. Członek ugrupowań artystycznych „Rytm” i „Pryzmat”. W latach 1937-1939 był asystentem w ASP w Warszawie. W 1939 roku przebywał we Francji i we Włoszech jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej. Po wyzwoleniu w 1945 roku był współorganizatorem ZPAP w okręgu katowickim oraz Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach. Od 1945 do 1946 roku był współorganizatorem, a następnie profesorem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu uczestnicząc równocześnie w pracach Zarządu Okręgu ZPAP w Bydgoszczy. W latach 1947-1953 prowadził pracownię malarstwa w PWSSP w Sopocie, od 1949 do 1950 pełnił tam obowiązki rektora, a w latach 1951-1953 dziekana Wydziału Malarstwa. Jako czynny członek Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku współuczestniczył w organizowaniu Festiwali Sztuk Plastycznych w Sopocie. Od roku 1963 profesor ASP w Warszawie. Brał udział w wystawach okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne. Malował pejzaże, martwe natury i portrety.

Jego prace znajdują się w Muzeach Narodowych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz w Łodzi, Opolu i Częstochowie jak również w kolekcjach prywatnych.

Ważniejsze realizacje:

Polichromie 7 kamienic na rynku St. Miasta w Lublinie 1938-1939. W okresie okupacji wykonuje dekoracje malarskie w kościołach na Rzeszowszczyźnie, po wyzwoleniu: malarstwo ścienne w Skarżysku Kamiennej i w PKiN w Warszawie, ponadto udział w projektowaniu polichromii na Starym Mieście w Gdańsku.

Wystawy

Wystawy krajowe:

Przed wojną udział w salonach IPS-u, grupy „Rytm” i „Pryzmat”.

Po wojnie:

 • 1946 – I Salon Wiosenny, Warszawa
 • 1950 – Plastycy w walce o pokój, Warszawa (III nagroda)
 • 1950, 1951, 1952, 1954 – I, II (II nagroda zesp.), III, IV (wyróżnienie) OWP Warszawa
 • 1961 – Polskie dzieło plastyczne w XV- lecie PRL – Wystawa malarstwa, Warszawa
 • 1965 – Jesienne konfrontacje, Rzeszów
 • 1966 – Plastyka toruńska 1920-1965, Toruń
 • 1966 – Wystawa malarstwa i grafiki Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa
 • 1967 – Pejzaż polski w malarstwie współczesnym, Bydgoszcz
 • 1967 – II Jesienne konfrontacje, Rzeszów
 • 1968 – IV Festiwal polskiego malarstwa współczesnego, Szczecin
 • 1969 – Wystawa przedplenerowa malarstwa, Koszalin
 • 1970 – Warszawa w malarstwie współczesnym, Warszawa
 • Udział w ogólnopolskich zimowych wystawach plastyki w Radomiu oraz wystawach okręgowych malarstwa w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku. 

Wystawy zagraniczne:

 • 1937 – Wystawa prac malarzy warszawskich, Kapsztad
 • 1965 – 1966 – Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, ZSRR, Bułgaria, Jugosławia, NRD, Rumunia
 • 1967 – Współczesne malarstwo polskie, Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, Francja
 • 1968 – Wystawa polskiej sztuki współczesnej, Iran 

wystawY międzynarodowe:

 • 1939 – Światowa wystawa, Nowy Jork
 • 1964, 1969 – Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, Monte Carlo (dyplom uznania)
 • 1965 – I Światowa wystawa malarstwa nieabstrakcyjnego, Tokio
 • 1969 – Temat muzyczny we współczesnym malarstwie i grafice krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bydgoszcz 

Wystawy indywidualne:

Przed wojną:

 • 1936 – IPS, Warszawa
 • 1938 – ZPAP Warszawa
 • 1936 – Łódź
 • 1937 – Lwów

Po wojnie:

 • 1958, 1963 – Warszawa
 • 1960 – 1962 – Gdańsk, Sopot, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Szczecin, Katowice, Częstochowa, Wrocław – wystawa objazdowa
 • 1962, 1966 – Bydgoszcz
 • 1966 – Rzeszów
 • 1967 – Gorlice

Nagrody i odznaczenia

 • 1952 – Nagroda Państwowa (zespołowa) III stopnia
 • 1964 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
 • 1955 – Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal X-lecia Polski Ludowej

Prace Jana Wodyńskiego w przestrzeni ASP w Gdańsku

Źródła

Jan Wodyński Malarstwo, Zachęta Marzec-Kwiecień 1970, Warszawa.

Sopocki Album Biograficzny, Józef Golec, Cieszyn 2008.

Ignacy Witz Plastycy Wybrzeża, Krystyna Fabijańska – Przybytko, Gdańsk 1969.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005: tradycja i współczesność, (układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński; Muzeum Narodowe w Gdańsku), Gdańsk, 2005.

Słownik Artystów Plastyków, Artyści Plastycy Okręgu warszawskiego ZPAP 1945-1970, Warszawa 1972.

Zdjęcia pochodzą z Archiwum fotografii ASP w Gdańsku.

 

Oprac. Monika Scharmach