Adam Haupt

Adam Haupt

Adam Haupt

Adam Haupt

ur. 12 października 1920 w Krakowie, zm. 19 lutego 2006 w Sopocie

Architekt, pedagog. W 1938 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. Był m.in. studentem prof. Kazimierza Bartla. Brał udział w obronie Lwowa przed wojskami sowieckimi, trafił do Armii Krajowej, w 1943 roku musiał przerwać studia. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wrócił do Krakowa. Tam rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. W tym samym czasie został członkiem ZPAP. Równolegle kończył studia na Politechnice Krakowskiej, gdzie został asystentem prof. Szyszko-Bohusza w Katedrze Architektury Monumentalnej. Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał w 1946 roku, po którym to przeniósł się do Gdańska, gdzie w 1947 roku został starszym asystentem w pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn prof. Wnukowej w PWSSP w Sopocie. Tu kontynuował swoją karierę naukowo-dydaktyczną. Od 1950 do 1951 roku był adiunktem, w latach 1951-1955 zastępcą profesora, w latach 1952-1954, 1981-1984 i 1984-1987 prorektorem, w latach 1956-1966 docentem, w latach 1954-1956, 1961-1962 i 1969-1971 dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz, od 1962 do 1965 roku był rektorem. Od 1971 roku był kierownikiem Katedry Projektowania Architektury Okrętów i Form Przemysłowych. Był organizatorem od podstaw Katedry Wzornictwa Przemysłowego i jej kierownikiem. W latach 1976-1979 był profesorem wzornictwa przemysłowego ASP w Bagdadzie. Od 1979 do 2001 roku był profesorem nadzwyczajnym w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego PWSSP potem ASP w Gdańsku. Jest autorem licznych projektów z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury okrętów, wzornictwa przemysłowego.

Od 1945 roku był członkiem ZPAP, w latach 1951-1953 był prezesem Okręgu Gdańskiego ZPAP, w latach 1961-1965 członek Rady Artystycznej, od 1947 roku członek SARP, od 1966 do 1973 roku radny WRN w Gdańsku, członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Sopotu i jego prezes w latach 1990-1994.

Projekty i realizacje

Wystawy

Brał udział w ogólnopolskich i regionalnych wystawach:

  • 1948, 1953, 1955, 1957, 1958 – Wystawy okręgowe ZPAP, Gdańsk
  • Ogólnopolska Wystawa w Radomiu
  • 1961 – Ogólnopolska wystawa Architektury Wnętrza (z cyklu wystaw: Polskie dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL), Warszawa
  • 1963 – Wystawa Architektury Okrętów, Gdańsk
  • 1966 – Wystawa Prac Laureatów Nagród Państwowych i Nagród Ministra Kultury i Sztuki, Warszawa

Wystawiał swoje prace m.in. w Warszawie, Sopocie, Moskwie, Berlinie, Bukareszcie i Nowym Jorku

Konkursy

1948 – Pomnik Chopina w Krakowie (II nagroda, współpr. F. Duszenko i L. Werocsy)

1950 – Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Sosnowcu (III nagroda, współpr. F. Duszenko)

1951 – Pomnik Partyzanta w Lublinie (I nagroda, współpr. F. Duszenko)

1952 – Pomnik Ofiar Brzezinki (II nagroda, współpr. A. Smolana)

1954 – Pomnik Pamięci Ofiar Obozu Zagłady w Treblince (I nagroda, współpr. F. Duszenko, F. Strynkiewicz)

1963 – Pomnik Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (I nagroda, współpr. F. Duszenko, H. Kitowski)

Nagrody

  • 1961 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na wystawie „Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL”, Warszawa
  • 1964 – Nagroda Państwowa I stopnia w dziedzinie sztuki (zespołowo) za projekt pomnika  w Treblince
  • 1965 – Nagroda MKiS za działalność dydaktyczną
  • 1966 – Nagroda Ministra Obrony Narodowej za pomnik Bohaterów Westerplatte
  • 1987 – Nagroda Miasta Gdańsk w Dziedzinie Kultury

Artykuł – Adam Haupt. Architekt z lilijką w życiorysie

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/adam_haupt_architekt_z_lilijka_w_zyciorysie_253797.html

Źródła

Sopocki Album Biograficzny, Józef Golec, Cieszyn 2008.

Ignacy Witz Plastycy Wybrzeża, Krystyna Fabijańska – Przybytko, Gdańsk 1969.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005: tradycja i współczesność, (układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński; Muzeum Narodowe w Gdańsku), Gdańsk, 2005.

 

Oprac. Monika Scharmach