Kalendarium

Kalendarium

Pojekt graficzny Mikołaj Sałek / Realizacja Marzena Świniarska

Kalendarium

15 października 1945 – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (tzw. „Szkoła Sopocka”)

 

Nestorami Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (tzw. „Szkoły Sopockiej”, zał. 15 października 1945 r.) była grupa artystów, których głównym celem była potrzeba włączenia się w dźwignięcie z ruin powojennego Gdańska oraz ożywienie jego życia artystycznego – Janusz Strzałecki, KrystynaJuliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie; wkrótce dołączyli do nich – Stanisław Horno-Popławski, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski, Jan Cybis, Jan WodyńskiStanisław Teisseyre.

 

1945 – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

 

Utworzenie wśród ruin powojennego Gdańska szkoły sztuk pięknych o statusie państwowej uczelni artystycznej (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie) stało się rzeczywistością 6 grudnia 1945 r. Demonstrując pozytywistyczne postawy pracy u podstaw, zbudowano jednolite w poglądach prężnie działające środowisko pedagogów i artystów.

 

1954 – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych przeprowadza się do gmachu Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku.

 

Wielka przeprowadzka „Szkoły” z Sopotu do Gdańska rozpoczyna się w 1954 r. Ze zmienioną wcześniej nazwą na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych adaptuje odbudowaną po wojennych zniszczeniach starą Wielką Zbrojownię – miejski Arsenał.

 

fot. Witold Węgrzyn

1959 → 1960 – Rozbudowa Wielkiej Zbrojowni od ul. Tkackiej

 

Pomysł rozbudowy Wielkiej Zbrojowni od ul. Tkackiej, w tym projekt rozbudowy szkoły autorstwa Ryszarda Semki pochodzi z 1959 r. Otwarcie nowego skrzydła PWSSP następuje w 1968 r.

fot. Witold Węgrzyn

1970 – Dom Angielski

 

Przekazanie Uczelni Domu Angielskiego (Domu Anielskiego) i jego sąsiednich kamienic przy ul. Chlebnickiej w 1970 r. pozwoliło otworzyć Dom Studenta PWSSP, a od 2007 r. wygospodarować miejsce dla Wydziału Grafiki.

 

fot. Witold Węgrzyn

1980 → 1993 – Mała Zbrojownia

 

W 1980 r. na Wyspie Spichrzów rozpoczyna działanie Pracownia Plenerowa Wydziału Rzeźby. Po przekazaniu Uczelni drugiego miejskiego arsenału w 1993 r. Wydział Rzeźby otrzymał do dyspozycji Małą Zbrojownię.

 

1996 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Ustawą Sejmu z 4 lipca 1996 r. Prezydent RP przemianował Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (aktualna nazwa Uczelni).

 

2010 → 2018 – Zbrojownia Sztuki ; Patio

 

Na lata 2010-2012 przypadła modernizacja głównej siedziby, która otrzymała nową jakość stając się Zbrojownią Sztuki, do której od stycznia 2018 r. dołączyła nowa i unikalna przestrzeń kulturalno-wystawiennicza Uczelni – Patio.

Zbrojownia Sztuki

fot. Bartosz Żukowski

Galeria Designu

fot. Bartosz Żukowski

Galeria Małej Auli

fot. Bartosz Żukowski

Aula

fot. Bartosz Żukowski

Patio

fot. Bartosz Żukowski


Fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku