Wojciech Fangor | 2015

Wojciech Fangor | 2015

Wojciech Fangor | Doctor honoris causa; fot. K. Kowalik

Wojciech Fangor | 2015

Wojciech Fangor | Doctor honoris causa | 6 października 2015 r.

W dniu 06.10.2015 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o godz. 12:00 odbyła się uroczystość nadania wybitnemu polskiemu artyście Wojciechowi Fangorowi tytułu doktora honoris causa. Procedurę nadania tego zaszczytnego tytułu przeprowadził Wydział Malarstwa a Senat uczelni w dniu 22.04.2015 podjął stosowną uchwałę.