Włodzimierz Padlewski | 2003

Włodzimierz Padlewski | 2003

Włodzimierz Padlewski | 2003

Włodzimierz Padlewski | 2003

Włodzimierz Padlewski | Doctor honoris causa | 3 października 2003 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 3 października 2003 r. na wniosek Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesorowi Włodzimierzowi Padlewskiemu.