Władysław Hasior | 1999

Władysław Hasior | 1999

Władysław Hasior | 1999

Władysław Hasior | 1999

Władysław Hasior | Doctor honoris causa | 14 kwietnia 1999 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 1999 r. na wniosek Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Władysławowi Hasiorowi.

W protokole Rady Wydziału Rzeźby czytamy:

W wyniku licznych konsultacji i gromadzeniu opinii dotyczących kolejnego nadania tytułu Doctora Honoris Causa, związanego z wybitnym twórcą, jakim jest bez wątpienia Władysław Hasior Rada Wydziału Rzeźby uznaje za zasadne rozpoczęcie procedury związanej z tym tytułem. W dyskusji Rada Wydziału Rzeźby opiniami wszystkich pracowników potwierdziła sumę zasług, osiągnięć i wielkości twórczej Władysława Hasiora w rozwój sztuki polskiej, europejskiej i światowej.

Protokoły Rady Wydziału Rzeźby 203/3, Archiwum ASP