Teresa Pągowska | 2002

Teresa Pągowska | 2002

Teresa Pągowska | 2002

Teresa Pągowska | Doctor honoris causa | 12 marca 2002 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 12 marca 2002 r. na wniosek Rady Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesor Teresie Pągowskiej.