Stanisław Horno-Popławski | 1997

Stanisław Horno-Popławski | 1997

Stanisław Horno-Popławski | 1997

Stanisław Horno-Popławski | 1997

Stanisław Horno-Popławski | Doctor honoris causa | 25 kwietnia 1997 r.