Peter Greenaway | 2010

Peter Greenaway | 2010

Peter Greenaway | Doctor honoris causa

Peter Greenaway | 2010

Peter Greenaway | Doctor honoris causa | 21 kwietnia 2010 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 r. na wniosek Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Panu Peterowi Greenawayowi za całokształt twórczości artystycznej i humanistyczną postawę życiową. Uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa dla Pana Petera Greenawaya odbyły się 6 października 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku.