ZMIERZCH ANTROPOCENU

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 6–22/11

Wernisaż: 05/11/2020

Wydział: Rzeźba i Intermedia

ZMIERZCH ANTROPOCENU

wernisaż: 05.11.2020
wystawa: 06.11-22.11
miejsce: Zbrojownia Sztuki

kurator: prof. Grzegorz Klaman, współpraca Piotr T. Mosur

przewodnicząca konferencji: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

 

Wystawa ZMIERZCH ANTROPOCENU i towarzysząca jej konferencja Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie, które za pośrednictwem badaczy i artystek podejmą tematy takie jak wymieranie gatunków, biopolityka i rola sztuki w erze posthumanistycznej, kierują naszą uwagę na dynamikę zmian w relacji człowiek-artysta / nie-ludzki / środowisko. […] Ponownie powinniśmy przemyśleć status zarówno tego co biologiczne-cielesne oraz tego co informacyjne- technologiczne. Biomedia kierują nas na pozycje nieredukowalnej obecności technologii i bytów biologicznych, ta oparta na niekonfrontacyjnej postawie koncepcja otwiera nas na zdarzenia etyczne i estetyczne bez uprzedzającej kulturowej i humanistycznej matrycy.