Sławomir Lipnicki

Sławomir Lipnicki; fot. Anna Zelmańska-Lipnicka

Wydział: Malarstwo

E-mail: slawomir.lipnicki@asp.gda.pl

Sławomir Lipnicki

„W twórczości Sławomira Lipnickiego punktem odniesienia rozważań stała się jego gdańska pracownia – dom, w którym żyje i pracuje. Szukając własnego miejsca buduje przestrzeń – przestrzeń do życia, która pozwala mu się rozwijać, marzyć, pamiętać. Przestrzeń ta stała się realnym byciem obok/wobec. Poprzez ponowne odczytanie istoty zdjęć, poprzez szukanie „bliskości nieobecnych” Sławomir Lipnicki stworzył własną „domową mitologię”, gdzie wyobraźnia wypełnia pustkę powstałą w wyniku braku ciągłości przekazu, pęknięć w procesie budowania tożsamości człowieka. To ponowne spotkanie – spotkanie z przeszłością – odpłaca się artyście swoją pamięcią, własnym wewnętrznie kształtem. Lipnicki wykorzystuje fotografię, ale po to, aby wprowadzić ją w malarstwo. Ciekawe, że forma trójwymiarowa, którą wyprowadza, ma źródło w rodzącym się wraz z impresjonizmem koloryzmie, ostatnim okresie klasycznej sztuki. (…) Są też cytaty w postaci oddzielnie kładzionych punktów (podkreślenie ostatecznego wyczerpania tradycyjnej ikonografii?), w czwartej, abstrakcyjnej już fazie. Ale Lipnicki nie odstępuje od wartości, które przenosi również do działań prowadzonych w sztuce poza dotychczasowymi ramami obrazu. Podziwiam jego tworzenie.” Bogusław Mansfeld

Urodzony w 1972 roku w Gdańsku. Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w 2000. Od roku 2001 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni; doktor. Laureat Nagrody Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej InSpiracje (2008).