Sławomir Fijałkowski

Sławomir Fijałkowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: slawomir.fijalkowski@asp.gda.pl

Sławomir Fijałkowski

„Jestem designerem poszukującym wyjątków od reguły. Mimo że znaczny zakres mojego działania obejmuje wzornictwo, częściej staram się wyprowadzać strategie projektowe z analizy sytuacji niż analizy konkurencji. Mam szczęście funkcjonować w czasach, kiedy design autorski wywalczył dla siebie autonomię i znalazł się w idealnym punkcie równowagi – pomiędzy sztuką (terapią dla samego twórcy) a usługą (technicznym lub marketingowym narzędziem „rozwiązywania problemów”).”

Urodzony w 1970 roku w Łodzi. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi –Wzornictwo, studia uzupełniające w Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung w Linz (Austria) – Produktgestaltung Metall. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Batorego, wiedeńskiej fundacji Kultur-Kontakt, Austriackiego Ministerstwa Nauki. Jako dydaktyk współpracował z ASP w Łodzi, ASP w Gdańsku, Politechniką Koszalińską, Fachhochschule für Gestaltung w Moguncji oraz z Hong Kong Design Institute. Obecnie prowadzi pracownię Designu Eksperymentalnego na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się projektowaniem produktu i biżuterii we współpracy z renomowanymi producentami. Kolekcje jego autorstwa były prezentowane podczas wiodących targów jubilerskich na świecie, między innymi w Bazylei, Vincenzy, Monachium, Dubaju, Paryżu, Las Vegas, Hongkongu, Pekinie.


Professor Sławomir Fijałkowski, born 19 September 1970 in Lodz / Poland.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Lodz – jewellery design (1995), post-graduate studies at the Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz / Austria (1996-98) – product design.
Fijalkowski is a lecturer design of many public and private universities, currently associated with the Academy of Fine Arts in Gdansk (since 2006), where he runs the Experimental Design Studio. 2012-2016 he was dean of the Faculty of Architecture and Design.
He is also an author of numerous texts and analyses, educational programmes and case studies relating to a product design and a curator of exhibitions and a juror of contests. He has participated in over 60 design authors’ presentations in Europe, Asia and the USA.
Fijalkowski is dealing with the jewellery design in cooperation with jeweller’s market leaders in Poland. For over 20 years he designs unique jewellery, everyday products and collections of tableware.