Roman Gajewski

Roman Gajewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: roman.gajewski@asp.gda.pl

Roman Gajewski

„Uprawiam sztukę zbierania i montażu utrwalonych form ludzkiej obecności, łącząc kondensację z zakrojem epickim i wykorzystując fotografię prasową. Traktuję twórczość jako swoisty pakt z rzeczywistością; zagapiam się na życie i życie obsługuję. Zajmuje mnie wzajemna relacja jednostki i zbiorowości wobec kulturowych i cywilizacyjnych przemian. Upominam się o człowieka liczonego pojedynczo. Przez moje obrazy przechodzą tłumy, a ja się w nich przeglądam.”

Urodzony w 1954 roku w Sopocie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Władysława Jackiewicza w 1979 roku. Obecnie profesor w macierzystej uczelni. Malarz, rysownik, grafik, a także galerzysta, eseista i wydawca. W latach 1985–1986 stypendysta rządu włoskiego. Współpracował z Sabanci University w Stambule oraz Ecole superieure d'art et design w Orleans (Francja). Współzałożyciel galerii ASP Nowa Oficyna oraz Na Wieży. Inicjator wielu projektów oraz organizator i kurator wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Uczestnik ponad stu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Nie bierze udziału w wystawach konkursowych.