Robert Kaja

Robert Kaja; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: robert.kaja@asp.gda.pl

Robert Kaja

„Pracownia, którą prowadzę, realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z otoczeniem – przestrzenią publiczną. Tematy zadań ukierunkowane są na przyswojenie przez studenta niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: budowania formy rzeźbiarskiej, struktur przestrzennych, kształtowania otoczenia, obserwacji i analizy pod kątem stosunków przestrzennych zastanej sytuacji w terenie oraz konstruowania idei i problemów formalnych w oparciu o kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, wybranego miejsca.”

Urodzony w 1965 roku, jest rzeźbiarzem, absolwentem pracowni profesora Franciszka Duszeńki na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku (dyplom 1993). Doktor habilitowany. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP. Prowadzi pracownię Projektowania i Organizacji Przestrzeni. Brał udział w wielu wystawach, m.in. Elektryczny Pastuch, Sopot 1993; K 18, Kassel 1993; Idee poza ideologią, Warszawa 1993; Ikonopress, Szczecin 1994; Status Quo, Orońsko i Warszawa 1996; Między Naturą a Kulturą, Bielsko-Biała 2002; Pamięć i Uczestnictwo, Gdańsk 2005; Like a rolling stone, Orońsko 2009.