Mateusz Pęk

Mateusz Pęk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: mateusz.pek@asp.gda.pl

Mateusz Pęk

„Mateusz Pęk jest jednym z pierwszych artystów w Polsce, który bada wpływ gier i programów komputerowych na kształtowanie się kondycji współczesnego człowieka (…).  W swoich pracach wykorzystuje napięcie, jakie tworzy się między dwiema jakościami – ludzkim i mechanicznym, namacalnym i wirtualnym, organicznym i sztucznym. Owo napięcie jest źródłem pytań o kwestie ontologiczne: co dzieje się z rzeczywistością, z naszym sposobem jej pojmowania, jeśli podstawowe aspekty ludzkich działań są reprezentowane za pomocą sterylnie niematerialnego medium? Ten ontologiczny paradoks, którego Mateusz Pęk nie wyraża wprost, ale w obrębie którego stale się porusza, wyznacza dynamikę refleksji nad jego pracą.” Dr Katarzyna Prajzner

Urodzony w 1978 roku w Lęborku. Studia w ASP Gdańsku oraz w Instytucie Sztuk Wizualnych w Orleanie (Francja). Dyplom z malarstwa w 2002 roku w pracowni profesora Hugona Laseckiego, w 2006 z intermediów w pracowni profesora Witosława Czerwonki. Obecnie asystent w Pracowni Malarstwa oraz w Pracowni Wiedzy o Strukturach i Działaniach Wizualnych ASP w Gdańsku. Uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą. W 2012 roku zwycięzca międzynarodowego konkursu Baltic goes digital.