Marta Hryc

Marta Hryc

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: marta.hryc@asp.gda.pl

Marta Hryc

„Uważam, że dobry projekt to taki, w którym mamy do czynienia z synergią formy i funkcji, a nieustanna obserwacja procesów socjo-kulturowych – jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych – jest warunkiem koniecznym dla projektowania. Styling rozumiem jako kontrolowanie całościowego, wielozmysłowego wrażenia wywoływanego przez przedmiot.”

Doktor sztuki o specjalności sztuk projektowych. Związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie od 2014 prowadzi zajęcia w zakresie stylistyki formy i prototypowania. Interesuje się twórczym wykorzystaniem technologii cyfrowego wspomagania projektowania i technologii addytywnych. Zawodowo zajmuje się projektowaniem biżuterii. Tematyka jej projektów oscyluje wokół społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania biżuterii. Do najważniejszych realizacji należą obiekty powstałe podczas stażu naukowo-badawczego w ramach projektu „Biżuteria jako instrument portretujący społeczeństwo” oraz wchodzące w skład pracy doktorskiej pt.: „NIE-ZWYKŁOŚĆ. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów”. Ma na koncie udział w licznych międzynarodowych wystawach i konkursach. W 2015 otrzymała „Srebrną Ostrogę” – nagrodę za twórczą odwagę i bezkompromisowość w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej BUNT/REVOLT. Od 2013 współpracuje z wiodącym producentem biżuterii, dla którego opracowuje wdrożenia wzorów do produkcji seryjnej.


“I believe that constant observation of socio-cultural processes – as responsible for changing social preferences in relation to material objects – is a prerequisite for design. I understand styling as controlling the holistic, multi-sensory impression an object causes.”

A graduate from the Academy of Fine Arts in Gdansk, where in 2014 she obtained the title of Doctor in Fine Arts (PhD), having successfully defended her dissertation entitled NON/ORDINARINESS. Socio-cultural consequences of design-related activities against the conflict between the respect for ownership rights, and the right to share resources. The artist is a holder of scholarships from Secretaria de Relaciones Exteriores in Mexico and the Polish Ministry of Culture and Cultural Heritage. She participated in many international exhibitions and competitions. In 2013 she was awarded with The Silver Spur – an award for creative courage in the International Jewellery Competition BUNT / REVOLT. Since 2014 she has been conducting the studio of Sculptural Forms and Prototyping at the Academy of Fine Arts in Gdansk. She is interested in creative use of digital technologies and additive manufacturing. Professionally, she specializes in jewellery design and cooperates with recognised manufacturers. The themes of her projects revolve especially around socio-economic context of luxury objects.