Mariusz Burdek

Mariusz Burdek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: mariusz.burdek@asp.gda.pl

Mariusz Burdek

„Komunikacja, obecność JA w przestrzeni bezosobowej, tłumie; relacje społeczne, dystans przestrzeni fizycznej i duchowej; dotykalność i surowość przeżyć, doświadczenie i samoświadomość – to niektóre myśli towarzyszące mojej twórczości i zarazem tematy życiowej medytacji. Bazuję na formach zauważonych, cytuję obiekty rzeczywiste, zwykłe, tak bliskie człowiekowi i porosłe w symbole, przetwarzam je zarysowując ukryty problem. Komponuję własny system znaków. Interesuje mnie człowiek jako istota myśląca, jego wnętrze, piękno nie tyle estetyczne, co ideowe. Interesuje mnie gra z odbiorcą.”

Urodzony w 1985 roku w Limanowej. Jest absolwentem Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom realizowany pod kierunkiem profesora Sławoja Ostrowskiego obronił w czerwcu 2010 roku. Obecnie pracuje na macierzystym wydziale jako asystent w pracowni dyplomowej profesora Mariusza Białeckiego. Jest aktywnym uczestnikiem sympozjów krajowych i zagranicznych. Prezentował swoje prace podczas kilku wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych.