Mariusz Białecki

Mariusz Białecki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: mariusz.bialecki@asp.gda.pl

Mariusz Białecki

„Jestem typem zbieracza, kolekcjonera. Nieustannie gromadzę wokół siebie. Zbiory wypełniają coraz to nowe i większe przestrzenie, które dla nich pozyskuję. Uwalniam je dopiero tworząc rzeźby bezpośrednio nimi zainspirowane. Nie pokazuję obiektów zastanych, gotowych. Nadaję im autokomentarz, deformuję ideę danego przedmiotu. Poszukuję desygnatu. Moim kontekstem we wszystkich znanych mi wymiarach (emocjonalnym, fizycznym, smakowo-zapachowym etc.) jest miejsce urodzenia. Wszystko, co jest pejzażem tego miejsca, warunkuje moją pracę i stanowi jej kontekst.”

Urodzony w 1966 roku w Sztumie. Studiował na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego w 1991 roku. Od ukończenia studiów zawodowo związany z macierzystą uczelnią. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby. Jest laureatem I nagrody w ogólnopolskim konkursie na Pomnik Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2002; praca w zespole z architektem Maciejem Świtałą; realizacja), I nagrody w ogólnopolskim konkursie na postać Adama Loreta (2007; realizacja) oraz I nagrody w ogólnopolskim konkursie na projekt formy przestrzennej o charakterze pomnikowym, upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku (2011–2015; praca w zespole z Aleksandrem Konarskim, Jerzym Seroką, Jackiem Zdyblem; realizacja). Ponadto jest autorem pomnika upamiętniającego Obóz Jeniecki Stalag XXB (2009; Malbork) i projektu w przestrzeni publicznej Malborka Orszak Królewski Króla Kazimierza Jagiellończyka (2010; pomnik konny).