Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl

Małgorzata Jankowska

Historyczka sztuki i kuratorka. Pracę badawczą rozpoczynała opisując twórczość polskich artystów eksperymentujących z obrazem filmowym, zakończoną książką Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 1957 – 1981 (Toruń, Wydawnictwo UMK 2002).
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach: sztuki współczesnej w szeroko określonym kontekście kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów organicznych, sztuki nowych mediów, w tym obecności w nich artystek oraz związków pomiędzy sztuką, nauką i technologią, nowych mediów w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych, a w ostatnich latach sztuki biologicznej (bio-art). Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej realizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002-2019) współpracowała jako kurator z Galerią Sztuki Wozownia (od 2001) tworząc wystawy oraz programy dedykowane m.in. performance i sztuce nowych mediów, m.in. PresentAkcje, Spotkania Pracowni (2001-2006) oraz Artysta jako naukowiec (2016). W roku 2014 rozpoczęła współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członkini Polskiej sekcji AICA.

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz