Magdalena Hanysz-Stefańska

Magdalena Hanysz-Stefańska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: magdalena.hanysz-stefanska@asp.gda.pl

Magdalena Hanysz-Stefańska

„Jeślibym miała pokusić się o określenie jednym słowem mojej twórczości powiedziałabym: optymizm. Jestem obserwatorem, komentatorem wydarzeń z życia toczącego się obok mnie. Pokawałkowaną rzeczywistość zapamiętuję i przetwarzam w sobie tylko znanych, a właściwie nieznanych, czeluściach szarych komórek. Najbardziej upodobałam sobie linoryt kolorowy i tę technikę uprawiam najczęściej – kreowanie mojego „linorytowego” świata cały czas mnie bawi i sprawia mi mnóstwo radości, którą chciałabym się podzielić.”

Urodzona w 1970 roku. Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom z malarstwa w 1994. Zatrudniona w Pracowni Linorytu na Wydziale Grafiki; obecnie w stopniu doktora habilitowanego prowadzi Pracownię Podstaw Grafiki Artystycznej. Pełni również funkcję Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej. Zdobyła między innymi wyróżnienie w prestiżowym konkursie na Tajwanie i Nagrodę Równorzędną w Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze.