Maciej Gorczyński

Maciej Gorczyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: maciej.gorczynski@asp.gda.pl

Maciej Gorczyński

„W swoich realizacjach podejmuję problemy sensu tworzenia, którego poszukuję w istocie ludzkich osobowości, kontemplując zło i dobro, barbarzyństwo i kulturę: podłość, moralność, zawiść, zdradę, chciwość, głupotę, itp., jak również drugą część natury ludzkiej, np. świętość, wiedzę, mądrość życiową, upatrując w tym wszystkim źródła, które daje moc sprawczą. Może na pierwszy rzut nie widać tego w moich realizacjach, ale na drugi widać. Nie lubię określać się mianem Artysty, to tylko taka poza – w głębi duszy jestem taki, jak inni. Obecnie pracuję nad nowym projektem, który chcę traktować jako działalność poszukiwawczą i wystawienniczą – prezentującą mój sposób myślenia o sztuce współczesnej – i zrealizować go w formie podróży artystycznej po różnych miastach Europy pod nazwą „Pływająca galeria ART WARIOR na jachcie Liberty”.”

Urodzony w 1957 roku w Sopocie, dyplom na Wydziale Malarstwa gdańskiej PWSSP w 1983 roku, przewód habilitacyjny w roku 2011. Obecnie prowadzi Pracownię Kształcenia Podstawowego. Zajmuje się wszelkimi dziedzinami sztuk wizualnych, w zależności od tego, na co ma w danej chwili ochotę – robi to, co lubi.