Lucyna Kolendo

Lucyna Kolendo; fot. Wojciech Zwierzyński

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: lucyna.kolendo@asp.gda.pl

Lucyna Kolendo

„Wspomnienia są podstawowym elementem składowym moich prac. Stanowią narzędzie głębszego poznania historii odwiedzanych miejsc czy narracji ludzkich spraw. Wspomnienia stają się pretekstem do krytycznego spojrzenia na współczesną rzeczywistość. Moja praca jest prosta: przyglądam się miejscom, słucham lokalnych opowieści i muzyki, szukam ciekawych dźwięków. Staram się kreować przestrzeń i sytuacje sprzyjające wypowiedzi, które sprawiają, że głos mojego rozmówcy jest słyszalny. Obserwuję życie prozaiczne poprzez historie przedmiotów codziennego użytku. Sięgam do wspomnień poprzez wszystkie zmysły. Opowieści mogą być zamknięte w narracji i słowie, a czasem są to historie opowiedziane obrazem, dźwiękiem i smakiem. Jest to obszar, który eksploruję w swoich ostatnich pracach. Posługuję się głównie fotografią, nagraniami dźwiękowymi, radiem, tekstem, czasami filmem.”

Urodzona w 1988 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tomasza Bogusławskiego, aneks w pracowni prof. Anny Królikiewicz w 2012 roku. W latach 2009-2011 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym i Wzornictwa Przemysłowego w Linz, gdzie kształciła się głównie w kierunku fotografii. W 2016 roku ukończyła Program Mentorski Sputnik Photos pod opieką Adama Pańczuka. Uhonorowana nagrodą Huberta Sieleckiego na Tricky Women Film Festival w Wiedniu. Zaprosiła do współpracy podczas Festiwalu Solidarity of Arts (edycja Pokój) muzyków z Syrii i Egiptu, z inspiracji ich historiami stworzyła instalację dźwiękową w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności. W 2019 roku pełniła rolę kuratorki performansu Julie Myers Klangfarbe Museum w ramach otwarcia wystawy Dźwięki Pierwotne w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Otrzymała stypendium Rektora ASP w Gdańsku oraz Kulturalne Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obecnie związana z Katedrą Fotografii ASP w Gdańsku na stanowisku asystentki prof. ASP dr. hab. Leszka Krutulskiego w Pracowni Fotografii Dokumentalnej. Samodzielnie prowadzi zajęcia z Podstaw Fotografii.