Leszek Krutulski

Leszek Krutulski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: leszek.krutulski@asp.gda.pl

Leszek Krutulski

„Fotografia zaciera odczuwanie granic przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak znacznie przybliża i unaocznia przeszłość, iż wydaje się, jakby traciła ona swą rozciągłość w mroczną głębię czasu minionego. To tak jakby przeszłość została sprasowana i stanowiła tylko skrajną warstwę teraźniejszości. Datę wynalazku fotografii postrzegać można jako cezurę innego odczuwania historyczności – przeszłość psychologicznie prawdziwa jakby leżała poza tą granicą. Rozmyciu granic pomiędzy teraźniejszością a przeszłością i przeszłością towarzyszy spotęgowanie akcentu na chwilę bieżącą oraz ważność bycia tu i teraz. Dzieje się tak, jakby wraz z ekspansją pojęcia teraźniejszości występowało zjawisko odwrotne: zawężanie, koncentracja myśli na doraźności.” Stefan Wojnecki

Urodzony w 1956 roku w Słupcu. W 1979 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Przyrodniczych, biologia. Wykładowca fotografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, w 1999 roku uzyskał kwalifikację artystyczną I stopnia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu pod opieką artystyczną profesora Stefana Wojneckiego. Od 2013 pracuje w ASP w Gdańsku. W  2011 rozpoczął swój najdłuższy, obliczony na 20 lat projekt fotograficzny – Półportret.