Krzysztof Gliszczyński

Krzysztof Gliszczyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: krzysztof.gliszczynski@asp.gda.pl

Krzysztof Gliszczyński

„W malarstwie poszukuję napięcia pomiędzy jego przyczyną materialną (farbą) a ideą, której jest nośnikiem. Ten splot, dzięki płynnemu medium, jakim jest malarstwo, pozwala na badanie stanów pośrednich, bycie poza czasem, pomiędzy nieobecnym a widzialnym. Płynność malarstwa pozwala na przenikanie czasu, odnajdywanie swojego miejsca między nim. Ciało w procesie akcji – malowania – jest łącznikiem, który zmienia się w funkcję medium, by stać się jego lustrem. Język ciała mówi więcej, ukazując to, co zdaje się niewidzialne. Ciało i jego gest otwierają nieświadome, by w twórczym procesie wyobcowywania rozbić szczegół i zatrzymać całość w kadrze. Moment scalania i rozbicia – te dwie sprzeczności – stają się dla mnie imperatywem do poszukiwań nowych znaczeń, stają się pytaniem o połać, o sens, pulp fiction naszej rzeczywistości.”

Urodzony w Miastku w 1962 roku. Studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom obronił w 1987 roku w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego. Założyciel i w latach 1995–2002 współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Tytuł profesora otrzymał w 2011 roku. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa w ASP w Gdańsku. Stypendysta DAAD na dziewięciomiesięcznym pobycie w Worpswede (1992), Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (2000), laureat kilku festiwali malarstwa. Pobyty rezydencyjne w Chinach, Francji, Izraelu, Niemczech. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem, filmem.


Artykuł w amerykańskim e-magazynie Esthesis.org

Death Of Christ/Death Of the Artist – The Slippage Of Meaning In Contemporary Performance Art And Photography (Urszula Szulakowska)