Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: katarzyna.lewandowska@asp.gda.pl

Katarzyna Lewandowska

„Moje badania koncentrują się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej. Wykorzystuję w nich dyskurs wzięty z filozofii feministycznej. Zainteresowana jestem sztuką zaangażowaną, która wchodzi w krytyczny dialog z władzą. Zajmuję się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Jestem autorką cyklu wystaw: FEMININE i ANARCHIA.”

Urodzona w 1973 roku w Łodzi. Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw zwierząt i wykluczonych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie obroniła pracę magisterską Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych z Muzeum Narodowego w Warszawie (promotor profesor Jerzy Malinowski), za którą otrzymała nagrodę im. Jerzego Remera. W roku 2009 uzyskała stopień doktorki za dysertację Kobieta w malarstwie buddyjskiej wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych. Opiekunem merytorycznym był również profesor Malinowski, zaś recenzentami profesor Michał Tempczyk (Instytut Filozofii UMK) i profesor Stanisław Godziński (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej UW). W latach 1999–2000 przebywała w Buddyjskim Ośrodku w Bristolu w Anglii, a w 2003 roku była stypendystką Mongolskiej Akademii Nauk. Pracuje w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK, Gender Studies w Instytucie Filozofii UMK oraz na ASP w Gdańsku.