Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Katarzyna Jóźwiak-Moskal; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: katarzyna.jozwiak-moskal@asp.gda.pl

Katarzyna Jóźwiak-Moskal

„Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i twórczej, bardzo ważne są dla mnie wartości wynikające z bogatego warsztatu techniki ceramicznej. Konieczność praktykowania i ciągłego poszerzania umiejętności i wiedzy z obszarów tej technologii, „starej jak świat”, ale zdającej się nie mieć granic. Materiał – tworzywo ceramiczne z jego technologicznymi właściwościami i tajemnicami, determinuje częstokroć ostateczny kształt zamierzonej formy. Konieczność zmagania się z „oporem materii” inspiruje i motywuje do poszukiwań. Element zaskoczenia i tajemnicy, wynikający z obcowania z żywiołem ognia, uczy pokory i szacunku dla odwiecznych praw przyrody i dodaje pracy pierwiastka magii.”

Urodzona w 1960 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1979–1986 w Pracowni Rzeźby profesora Franciszka Duszeńki, dyplom w 1986 roku. Wybrana specjalizacja – ceramika. Od lutego 1987 roku zatrudniona w macierzystej uczelni jako asystent na Wydziale Rzeźby, w Pracowni Ceramiki Artystycznej prowadzonej przez profesora Henryka Lulę. Doktor habilitowany. Obecnie pracuje jako adiunkt w tej samej pracowni kierowanej od 2001 roku przez profesor Teresę Klaman na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rzeźbą, tzw. realistyczną, portretującą człowieka, realizowaną głównie w tworzywie ceramicznym.