Katarzyna Józefowicz

Katarzyna Józefowicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: katarzyna.jozefowicz@asp.gda.pl

Katarzyna Józefowicz

„W swoich realizacjach często odchodzę od wyrazistej formy budując rozedrganą i rozbudowaną strukturę, która wchodzi w odczuwalną interakcję z przestrzenią. Przenika się z nią i  współkonstruuje budowane prace. Spotkanie z przestrzenią wyznacza ramy tworzonych realizacji oraz zakreśla obszary, w które wbudowuje ich składowe elementy. Zagospodarowując zastaną przestrzeń tworzę miejsca – fragmenty przestrzeni jej podporządkowane. Często spotykam się w niej z miejscami już wcześniej powołanymi do życia poprzez wcześniejszych jej użytkowników, miejscami o charakterze i nastroju określonym przez sposób ich użytkowania oraz funkcje i role jakie pełniły lub pełnią. Doświadczałam tych spotkań z przestrzenią i miejscem instalując kolejne prace. Nakładałam na miejsca już istniejące elementy swoich prac pasożytując po trosze na ich pierwotnych funkcjach. Historia miejsca, jego przeznaczenie, dopełniały odczytywanie miejsc nowo powołanych.”

Urodzona w 1959 roku w Lublinie. Studiowała na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1986 roku w pracowni profesora Edwarda Sitka. Profesor tytularny. Obecnie Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów. Autorka rysunków, instalacji, rzeźb i obiektów. Swoje prace prezentowała w galeriach: Koło w Gdańsku, Foksal i Fundacja Galerii Foksal w Warszawie, Arsenał w Białystoku, Białej w Lublinie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Brała udział w 2. Biennale w Berlinie i Biennale w Sydney. Tworzy rozbudowane wieloelementowe prace, wpisując je każdorazowo w zastane przestrzenie.