Jarosław Bauć

Jarosław Bauć; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jaroslaw.bauc@asp.gda.pl

Jarosław Bauć

„Od roku 2000 maluję zespół cyklów obrazów „Przewodnik po malarstwie”. Substancjonalną przesłanką ich powstawania jest przekonanie o fleksyjnej istocie malarstwa. Nie wyrażam uczuć, nie opisuję świata, doświadczam formy i języka, jakie malarstwo wykształciło w swojej historii, narracji, jakie wokół niego powstały.”

Urodził się w 1959 roku w Krakowie. W 1985 roku obronił dyplom w pracowni profesora Włodzimierza Łajminga w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku i objął stanowisko asystenta w macierzystej uczelni. Profesor tytularny. Od roku 2005 prowadzi pracownię Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. W latach 2005–2011 prowadził wykłady monograficzne na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Historii Sztuki. Partycypował w programie Erasmus prowadząc w roku 2011 zajęcia w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Porto oraz w 2014 w Academia di Bella Arti di Brera w Mediolanie. W roku 1997 uczestniczył w warsztatach mistrzowskich w Amsterdamie. W latach 2005–2011 prowadził w Gdańsku autorską galerię Jesionowa 4/3. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Grand Prix na XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.