Janusz Górski

Janusz Górski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: janusz.gorski@asp.gda.pl

Janusz Górski

„Mniej znaczy więcej” (Ludwig Mies van der Rohe).

Urodzony w 1953 roku w Gdańsku; projektant książek i wydawca. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Profesor na Wydziale Grafiki ASP, prowadzi dyplomową pracownię grafiki wydawniczej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku, laureat Nagrody Honorowej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Od lat projektuje książki dla najważniejszych instytucji polskiej kultury (Muzeum Narodowe w Warszawie, Łazienki Królewskie, Narodowe Centrum Kultury, Teatr Narodowy). Współzałożyciel (razem ze Stanisławem Rośkiem) wydawnictwa Słowo/Obraz terytoria. Redaktor naczelny i dyrektor artystyczny wydawnictw: czysty warsztat oraz Oficyna Gdańska, współautor Encyklopedii Gdańska (2013). Autor tomów rozmów z twórcami polskiej szkoły grafiki: Jak ktoś mógł na to pozwolić! (2011), Józef Wilkoń. Szum drzew (2013), Wojciech Fangor (2014), Kilian dzieciom (2014). Redaktor serii wydawniczej Biblioteka typografii. Kurator Galerii Plakatu AMS, kurator Bałtyckich Spotkań Ilustratorów. Właściciel i dyrektor artystyczny studia graficznego i oficyny drukarskiej Pracownia.