Janusz Akermann

Janusz Akermann; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: janusz.akermann@asp.gda.pl

Janusz Akermann

„Czasami długo szukamy czegoś, co jest blisko nas. Niekiedy mamy wrażenie, że w innym życiu, w innej kulturze i czasie wydarzyło się coś bardzo ważnego, co miało istotny wpływ na nasze obecne życie. Szukanie i odnajdywanie siebie w otaczającym nas świecie jest nie lada sztuką, ale i cudem. Odnaleźć to, co jest dla nas najważniejsze, najszlachetniejsze i jedyne, to wyzwanie, które czasami staje się darem. Darem, który zawładnie naszym życiem, aż do trzewi. Nasze życie jest darem najwyższym. Darem niewyobrażalnym. Ja w to wierzę.”

Urodzony w 1957 roku w Tczewie, studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1981–1985. Dyplom z malarstwa obronił w roku 1985. Aneks do dyplomu z grafiki – linoryt kolorowy. Od września 1985 roku jest pracownikiem ASP. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 2007 roku jest kierownikiem Pracowni Linorytu w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki. Dziekan Wydziału Grafiki w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Autor 85 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.