Jadwiga Okrassa

Jadwiga Okrassa

Wydział: Grafika

E-mail: jadwiga.okrassa@asp.gda.pl

Jadwiga Okrassa

„Ilustratorzy rysują i malują obok tekstu, gdy chcą go spopularyzować, skomentować, wyjaśnić, narzucić nastrój, czy po prostu ozdobić. Ilustracja jest wielofunkcyjną formą sztuk plastycznych asymilującą malarstwo, rysunek, grafikę, typografię, fotografię, ornamentykę, instalacje przestrzenne i animację. Dopełnia, objaśnia, nobilituje albo zwyczajnie upiększa publikacje literackie, prasowe i dokumentalne. Prowokuje, wywołuje emocje, kreuje osobliwości świata. Podoba mi się tak szeroko sprecyzowana definicja ilustracji. Jednak pamiętam: dobrze złożony tekst doskonale prezentuje się na stronie sam i intensyfikuje wyobraźnię czytającego.”

Urodzona w 1950 roku w Złotoryi. Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego prowadzonej przez grafika warszawskiej szkoły plakatu profesora Witolda Janowskiego. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią i obiektem. Wykorzystując opanowany warsztat graficzny skoncentrowała się na ilustracji. Projektuje ilustracje dla dzieci, plakaty, książki bez tekstu, ilustruje foldery. Po doświadczeniach współpracy z teatrami Muzycznym i Wybrzeże oraz wydawnictwami WAG i KAW, a także periodykami „Szpilki”, „Newsweek Polska”, „Playboy Polska”, „Reader’s Digest Polska”, „Projekt” podjęła stałą współpracę z krajowymi pismami – „Magazyn Rzeczpospolita”, „Twój Styl”, „Film” oraz magazynem teatralnym „Foyer”; razem ponad 400 publikacji.