Jacek Kornacki

Jacek Kornacki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jacek.kornacki@asp.gda.pl

Jacek Kornacki

„Wspólną cechą moich prac antropologicznych z zakresu funeralnego i postmodernizmu jest spojrzenie na dokonania minionych epok i swoista chęć ocalania i przechowywania reliktów przeszłości. Dokonuję transformacji minionych artefaktów dla stworzenia nowej wypowiedzi, zachowując ich pierwotną jakość i przekaz. Mój dialog z przeszłością zasadza się na konserwowaniu, zachowaniu ciągłości i odnajdywaniu dawnych znaczeń. Obok „antropologicznego” przedmiotu zainteresowań dotykam też istotnych zagadnień współczesności, takich jak transplantologia, czy społeczne oddziaływanie artysty – interwencje artystyczne i działania ratunkowe. Badam też relacje między sztuką a nauką, zwłaszcza w kontekście obrazowania.”

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Mieczysława Olszewskiego. Doktor habilitowany; prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku. Obecnie Dziekan Wydziału Malarstwa. Uprawia malarstwo i rysunek, tworzy instalacje, a także realizuje szereg projektów o charakterze artystyczno-kulturowym (m.in. akcja artystyczno-społeczna Bądź Świadomym Dawcą Narządów, 2000; projekt artystyczno-kulturowy Archetyp – Świadomość – Miejsce, 1992–2015). Jest aktywnym uczestnikiem działań sopockiej fundacji SFINKS od początku jego istnienia. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych. Interesuje go człowiek w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Poddając refleksji fenomen przemijania, ze spuścizny dziejowej czerpie motywy, które interpretując czyni tworzywem swojej sztuki.