Grażyna Kręczkowska

Grażyna Kręczkowska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: grazyna.kreczkowska@asp.gda.pl

Grażyna Kręczkowska

„Malując uruchamiam proces, którego rezultatów nie jestem w stanie przewidzieć. Uczestniczę w nim, określam i kontroluję warunki, w jakich się odbywa, ale po pewnym czasie pracy obraz zaczyna żyć swoim autonomicznym rytmem, nabiera własnej dynamiki. Jego elementy niejako szukają swych kształtów, koloru, są otwarte na nieskończoność kombinacji, przetworzeń, na wielość rozstrzygnięć ich wzajemnych relacji, na ich stawanie się lub zanikanie w bezforemność. Taki akt tworzenia mógłby trwać bez końca, zawsze można by szukać dalej, inaczej; pozwolić na nieustające zmiany, na rozmaitość wariacji barw i form, na ciągłe niezdecydowanie, płynność, na przechodzenie z jednego stanu w drugi. Wybrane kompozycje tych niedookreślonych elementów tworzą obrazy otwarte na wiele interpretacji, zależnych od wyobraźni, sposobu postrzegania świata przez poszczególnego odbiorcę.”

Urodzona 1965 roku w Elblągu. W latach 1984-1990 studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom, nagrodzony stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w pracowni prof. Hugona Laseckiego w 1990. Od 1993 pracuje w macierzystej uczelni, od 2008 w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce. W 2011 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.