Filip Ignatowicz

FIgnacy&CO

Wydział: Malarstwo

E-mail: filip.ignatowicz@asp.gda.pl

Filip Ignatowicz

„Intencją dużej części mojej twórczości jest zredefiniowanie relacji pomiędzy konsumentem kultury i sztuką, a także zweryfikowanie granicy pomiędzy sztuką a produktem. Najczęściej w swoich pracach posługuję się językiem reklamy, marketingu i oferty, korzystam z przedmiotu, poruszam się pomiędzy kategoriami fake'u i mock'u, lubię destrukt i tkankę materiału, fascynują mnie też prace zaangażowane społecznie. Ostatnio co raz częściej jestem zdania, że współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie konsumpcyjnym, co oznacza, że do wszelkich możliwych relacji z „ja” przenikają prawa rynku, a swoim życiem sterujemy jak małym przedsiębiorstwem. Moje fikcyjne przedsiębiorstwo generujące prace twórcze to FIGNACY&co.”

Urodzony w 1990 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom obroniony w 2014 r. w pracowniach prof. Henryka Cześnika, prof. Witosława Czerwonki i prof. Roberta Florczaka, został nagrodzony przez MKiDZN podczas wystawy Najlepsze Dyplomy ASP w Polsce. W 2017 r. ukończył Gdyńską Szkołę Filmową (Wydział Reżyserski) kręcąc krótkometrażowy film fabularny "NOWY BRONX" pod opieką prof. Roberta Glińskiego i Leszka Starzyńskiego. Od 2017 r. Filip pracuje jako asystent na swojej alma mater. Swoimi ostatnimi pracami próbuje przyjrzeć się kondycji człowieka funkcjonującego w rzeczywistości konsumpcyjnej. Jego twórczość choć wynika z malarstwa, jest multidyscyplinarna. Realizuje video, instalacje, performance, a także akcje w przestrzeniach publicznych. Zajmuje się także filmem, fotografią, projektami artystyczno-badawczymi oraz wideo-scenografią. Obecnie pracuje nad realizacją doktorską o temacie: "Festyn sztuki. Konsument versus kultura – czyli o fake'u, lovebranding'u i autoutowarowieniu". Autor stale rozwijanego projektu „FIGNACY&co.”, chrupków "Cheesus", działania "GIFT SHOP", serii obiektów „gruz ze Stoczni Gdańskiej”. Poza Polską swoje prace prezentował na Litwie, w Argentynie, we Włoszech, w Republice Czeskiej, w Kanadzie, w U.S.A. i w Norwegii.


Aktualna strona internetowa: www.filipignatowicz.com