Daniel Cybulski

Daniel Cybulski

Wydział: Malarstwo

E-mail: daniel.cybulski@asp.gda.pl

Daniel Cybulski

„Zajmuję się głównie obrazem malarskim i związanymi z nim pojęciami: przedmiotowości dzieła sztuki, jego budowy, statusu i oddziaływania w przestrzeni. Podczas indywidualnych pokazów niejednokrotnie tworzę instalacje malarskie poruszające wyżej wymienione zagadnienia. Obraz pozostawiam w klasycznej, często mocno zredukowanej formie. Silny akcent kładę na podstawowe wartości plastyczne (kompozycję, kolor, światło, rozwiązania technologiczne), które są w większości wcześniejszych prac ich główną "treścią". Tworzę prace/prezentacje działające silnie wrażeniowo, wymykające się możliwościom stworzenia ich słownego ekwiwalentu.”

Urodzony w 1980 roku, dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwo w 2013 roku, w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, promotor pracy doktorskiej: prof. Krzysztof Gliszczyński, promotor pomocniczy: dr Andrzej Karmasz. W 2012 roku studiował w Hochschulle für Künste Bremen. Finalista wielu konkursów, laureat m.in. Nagrody Specjalnej w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2012” oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2013”. W 2014 roku zdobywca Grand Prix w konkursie „Promocje 2014”, a w 2016 nagrody ufundowanej przez Closs-Polska w 12 edycji Konkursu Gepperta. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w III Pracowni Malarstwa, prowadzonej przez prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego oraz w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, prowadzonej przez dr hab. Arkadiusza Sylwestrowicza. Uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą, swoje prace wystawiał między innymi w Galerii Arsenał w Poznaniu, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Elektrownia w Radomiu, HDLU w Zagrzebiu oraz w Pałacu Sztuki we Lwowie. Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz kolekcji Fundacji Hestii. Mieszka i pracuje w Sopocie.