Anna Bem-Borucka

Anna Bem-Borucka

Wydział: Grafika

E-mail: anna.bem-borucka@asp.gda.pl

Anna Bem-Borucka

„Zajmuję się rzeźbą, rysunkiem i fotografią. Moje zainteresowania obejmują zagadnienia z pogranicza antropologii, sztuki i filozofii. W swojej twórczości dążę do znalezienia takiej formy przekazu, która byłaby syntezą sztuki na styku różnych kultur. Jest to rodzaj narracji o rzeczywistości, o tym, co jest ważne – poszukiwanie archetypu za pomocą symboli, znaków, ale jak najprostszymi środkami.”

Urodzona w 1955 roku w Sopocie, rzeźbiarka. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom obroniła w 1980 roku w pracowni profesora Adama Smolany. Od tego czasu jest zawodowo związana z gdańską uczelnią, pracując na Wydziale Rzeźby oraz, od 1987 roku, na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Od roku 1994 prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Architektury i Wzornictwa, od 2008 zatrudniona w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce, gdzie od 2012 roku kieruje Katedrą Sztuk Plastycznych. Doktorat w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby: Sztuka Ife – Nigeria, Benin, habilitacja: Duch a materia – moje widzenie rzeźby. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach oraz sympozjach w kraju i zagranicą (Francja, Rosja, Holandia, Wielka Brytania, Kanada, Tunezja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Gruzja, Armenia, Izrael, Jordania, Czechy, Węgry, Ukraina).