Teresa Klaman

Teresa Klaman; fot. Bartosz Żukowski

Teresa Klaman

„Prawie nigdy nie przystępuję do pracy z ostateczną wizją jej efektu. Na ogół bezpośrednim impulsem jest potrzeba rozładowania emocji, ochota zmierzenia się z konkretem tworzywa, intuicyjny jego wybór; ideowa nadbudowa narasta z czasem. Istotne wówczas okazuje się skojarzeniowe, metaforyczne znaczenie materiału i wybór środków technicznych. Z chłodnych,surowych granitowych odpadów powstały pejzaże-makiety, metafory odhumanizowanych przestrzeni. Potrzeba spotęgowania odczucia wyalienowania i zagubienia sprowokowała odwołanie się do rysunku; wykorzystując zasady technicznego wykresu pozbawiam je odniesień indywidualnych. Kojarzoną z ciepłem, bliską człowiekowi wypaloną glinę stosuję w wieloelementowych cyklach „Siedliska” i „Po sąsiedzku”.”

Urodzona w 1948 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1967–1972. Profesor tytularny. Obecnie prowadzi Pracownię Ceramiki Artystycznej w tej uczelni (ASP). Prace z zakresu rzeźby, ceramiki i rysunku prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Kilkakrotnie nagradzana i wyróżniana. Prace w zbiorach polskich i zagranicznych.